Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου για olive-bonsai-art.com

Πεδίο ισχύος

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών αυτού του ιστοτόπου σχετικά με τη φύση, την έκταση και τον σκοπό της συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας [LINK = contact] Olive Bonsai & Art [/ LINK]. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων σας και αντιμετωπίζει τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο μπορεί γενικά να υπόκειται σε κενά ασφαλείας. Η πλήρης προστασία από την πρόσβαση από ξένους δεν είναι δυνατή.

Διαχείρηση προσωπικών δεδοκένων

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του ατόμου σας και μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό σας, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Ο διαχειριστής του διακομιστή συλλέγει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας των διακομιστών, διαγράφει αυτόματα τα προσωπικά δεδομένα και τα μοιράζετε μόνο εάν επιβάλλεται από μια υπηρεσία επιβολής του νόμου. Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

Πρόσβαση δεδομένων

Der Serveradministrator erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert diese in „Server-Logfiles“ ab.
Folgende Daten werden so protokolliert:

Die IP-Adressen werden ausschließlich zur Gefahrenabwehr mittels Firewall verwendet. Jegliche Statistiken auf dem Webserver erfolgen anonymisiert. Der Serveradministrator behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. Die erhobenen Daten werden automatisch nach wenigen Wochen wieder gelöscht.Der Webseitenbetreiber hat keinen Zugriff auf diese Daten.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Επαφή

Nehmen Sie mit uns durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es handelt sich um die für den Versand notwendige Adresse, welche selbstverständlich für den Versand verwendet wird und durch die Hände der entsprechenden Dienstleister geht.

Vimeo

Wir binden die Videos der Plattform „Vimeo“ des Anbieters Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://vimeo.com/privacy. Wir weisen darauf hin, dass Vimeo Google Analytics einsetzen kann und verweisen hierzu auf die Datenschutzerklärung (https://www.google.com/policies/privacy) sowie Opt-Out-Möglichkeiten für Google-Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) oder die Einstellungen von Google für die Datennutzung zu Marketingzwecken (https://adssettings.google.com/.).

Google Maps

Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Δικαιώματα του χρήστη: Πληροφορίες και ακύρωση

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht.